Chris van der Westhuizen

Gedigte en Gedagtes

Besoekers - Totaal: 121329

Liefde bewerkstellig liefde

Jesus het vir ons gesê
om onvoorwaardelik lief te hê.
'n Opdrag om nie af te lag,
die volgende word van ons verwag:

"Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart
en jou hele siel en met jou hele verstand.
Gelykwaardig hieraan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.
Aan hierdie gebooie hang die hele wet en profete"

Wie 'n oor het, laat hom hoor!
Elkeen wat kan hoor, moet luister!
As jy liefhet broer,
sal jy Sy opdragte uitvoer!

Liefde vir God is:
Om Sy gebooie te gehoorsaam;
Om uit die Bybel te leer van Sy wil
en Sy wil daadwerklik uit te leef;
Om slegte gedagtes gevange te neem
sal jou nie daardeur van God vervreem.

Liefde vir jou naaste is:
Om 'n ander se hart te bewaar;
Om 'n ander so te behandel
soos jyself behandel wil word.
So werp jou brood op die water -
jy sal nooit sit met 'n leë bord.

Die grootste liefde is bewys
deur Jesus aan die kruis.
Genade deur Jesus bepaal ons lot,
Versoeningsliefde bewerkstellig met God.

                              Chris M. v/d Westhuizen '2017

 

Lys van Gedigte